Forside
 
 
 
 
 
 
 

Forside

SENESTE NYT:        Indkaldelse til Generalforsamling i Viborg Motor Klub2014

                                                   Onsdag d. 26. nov. kl 19.30 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Beretning fra udvalg

4. Kassererens beretning: Fremlæggelse af regnskab.  Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand På valg er Viggo Hansen, der modtager genvalg.

6. Valg til bestyrelse På valg er Nikolai Justesen, der modtager genvalg.

Michael O Andersen, der modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at udvide bestyrelsen til 7 personer.

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

Skal være formanden i hænde 4 dage før generalforsamlingen

10. Evt.

Vel mødt

Bestyrelsen


Bane Viborg Motor Klub.

       

Viborg Motor Klub holder til i den smukke "kirkedal" lige uden for Løvel. Klubben har over i over 70 år haft baner lige uden for Løvel. I starten var det hovedsageligt Speedway der blev kørt, siden er banen blevet bygget om. I de senere år har det været gokart og folkerace, der er blevet kørt i Kirkedalen. I foråret 2010 er banenerne endnu en gang blevet udvidet. Denne gang er der kommet asfalt på den jordbanen således at den nu kan anvendes til RallyCross.

Gokartbanen er også blevet udbygget med et par nye sving og et nyt stort pitområde.
Nogle af de største navne Viborg Motor Klub har husset er Ole Olsen(speedway) og Kristian Poulsen(DTC, WTCC og Le Mans). Klubben bliver ved med at have nye talenter i støbeskeen i gokartafdelingen.
 
 
 
 
 
 
 
Viborg Motor Klub